30.3.2012

Liberalernas öppet möte 26.3.2012 i Söderby Cafe


Liberalernas partistyrelse hade ett "vanligt" möte i Kommungården i Lemland 26.3.2012. Efteråt hölls ett öppet möte i Söderby Cafe. 

Lemland, Knutsboda
Tony Asumaa öppnade mötet och presenterade Söderby cafe och livs som drivs av Jörgen Karlsson med fru.

Kaféet är en viktig del av Lemland, och många saknade det när huset brändes ner av en pyroman för några år sedan. De nya lokalerna är fina och där finns också mötesmöjligheter.

Tony Asumaa presenterade sedan "Lemland idag och i morgon" och visade även statistik och pratade också lite om Lemlands historia.

Enligt Asumaa har Lemland det lägsta skatteöret på Åland och i Finland tillsammans med Saltvik. Han säger vidare att Lemland har bidragit tredje mest i antalet invånare på Åland under de senaste trettio åren.

Lemland kommer att klara sig även i framtiden säger Asumaa. Invånarantalet i Lemland har ökat mest på Åland procentuellt räknat, hela 95,8 %, på trettio år.

Lemland är ett attraktivt område. Lemland är nära till vatten och mycket naturskön. Lemland är egentligen en ö med vatten omkring sig, säger Asumaa. Det är lätt att pendla, eftersom avståndet till Mariehamn inte är så stort. Ca 85 % som arbetar, är pendlare.

Asumaa berättar att Lemland har god ekonomi och servicenivå. Kommunen har stora investeringar år 2012, bl.a. gymnastikhall, som har påbörjats.

Det finns webbsida, där man kan se bilder på bygget. Valbohallen dag för dag....... Det finns även länk till webbkamera där.

Enligt Asumaa skall det gamla kommunvapnet skippas i kommunikation, och man använder en ny logga istället. Han säger att det är nya tider och nya vindar i den gröna tillväxtkommunen.

Lemland skall bli en interaktiv kommun med mindre telefonsamtal, mindre papper och man skall kunna kommunicera via Internet och e-förvaltning. Det nya systemet lanseras 28.4.2012

Efter att Tony Asumaa hade presenterat Lemlands kommun presenterade han Liberalernas gäst, Henrik Lindqvist, vd hos Allwinds ab.

Lindqvist presenterar företaget, dess historia och vad och hur de har tänkt med den åländska vindkraften.

Han berättar att alla vindkraftverk på Åland har namn efter gamla Lemlandsskutor.

Allwinds Ab startades januari 2011 och ägs av Ålands Vindenergi Andelslag, Ålands Vindkraft Ab och Leo Vind Ab. Allwinds Ab har ca 10 % av marknaden enligt Lindqvist, mestadels företag men även privatkunder. 

Allwinds Ab felsöker och underhåller samtliga 21 vindkraftverk på Åland enligt Lindqvist. Allwind säljer service- och projekteringsuppdrag på konsultbasis även utanför Åland.

Lindqvist berättar om några exempelprojekt;

  • Mika projekt på Kökar. Platsen för verket besöktes påsken 1997, verket togs i drift 13 oktober samma år. Mycket snabbt alltså!
  • Båtskärsprojektet är det bästa projektet med den längsta tillståndsprocessen. Från idé år 2000 till drift sommaren 2007.
  • Vinghals finns inte mera och Oskar finns på Sottunga istället.
  • Kommer att producera över 60 % av el på Åland, när alla projekt är klara. Nya projekt är Långnabba 1, Långnabba 2, och Stenarna,
  • Kommande projekt är Rödskär och Östra Skärgården
Åland exporterar el. Allwinds jobbar med Ålands Elandelslag, och vill samarbeta med utvecklingen av elenergi berättar Lindqvist.

För att komma vidare behöver den nya Finlandskabeln vara klar, Sverigekabeln finns i Hammarland och är den starkaste punkten just nu enligt honom. 

Det är Liberalernas förtjänst att man fick Finlandskabeln, säger Rolf Lindqvist som också är med i mötet.

Henrik Lindqvist berättar, att elpriset har sjunkit t.ex. i södra Sverige, där det blåser mycket och där det finns många vindkraftverk.

Han konstaterar att när det blåser sjunker de nordiska elpriserna eftersom vindkraftverken producerar mera el då.

Mest vindkraftenergi i nuläge kommer från Lemland säger han.

Här finns länken till Allwinds hemsida, där man kan läsa mera om bolaget. http://www.allwinds.ax/

Mötet var slut, och tiden hade gått väldigt fort. Några åkte hem, några blev kvar för att diskutera om allt möjligt.

Mötet var väldigt givande och jag tror att många andra har samma åsikt.

Tony Asumaa berättade om Lemlands utveckling utförligt, men absolut inte på ett tråkigt sätt. Det var verkligen intressant. Man borde egentligen ha mera sådana här tillfällen, då man pratar om kommunen eller hela Åland med fakta och även statistik.

Jag måste också säga, att jag lärde mig mycket om åländsk vindkraft under det trevliga mötet i Söderby cafe.

Henrik Lindqvist brann för sin sak. Om det beror på de ekonomiska möjligheterna eller miljöaspekten eller bådadera spelar ingen roll, han kunde berätta mycket klart och tydligt och det var intressant att höra om den åländska vindkraften.

Jag kan konstatera att det är fint att vi har ett kafé i Lemland, där man kan samlas i ett möte och trevlig tillvaro.

Sådana här tillfällen vill jag ha fler, med personer, som berättar om sina företag eller annat som är viktigt för vårt samhälle, natur och miljö.

Jag har påbörjat en ny blogg, A niin kuin Ahvenanmaa, där jag berättar om Åland med ord och mina egna bilder. Jag skriver på finska, eftersom så många på fastlandet inte vet någonting om Åland och många har även fördomar. Tyvärr har många ålänningar också fördomar mot de finskspråkiga i Finland och på Åland..

Jag försöker sprida ut lite mer kunskap om vårt samhälle, som är lite främmade för fastlandsbor.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentera gärna!